Medan Muhammed-krisen spreds över världen har högerpartierna rusat framåt i Norden

Det högerpopulstiska Fremskrittpartiet är nu Norges största parti, med 31,8 procent av rösterna. Det visade en opinionsundersökning gjord av norska Bergens Tidende i förra veckan.

I Danmark har den borgerliga regeringen, och i synnerhet Dansk Folkeparti fått ökat stöd.

Här i Finland var högerns presidentkandidat en hårsmån från att vinna det senaste valet. Bara 3,6 procent skiljde de båda kandidaterna åt.

I Norge, Danmark och Sverige, traditionellt socialdemokratiska länder, leder de borgerliga allianserna i opinionsundersökningar.

– För tio år sedan var nästan hela europa socialdemokratiskt. Det här är en reaktion på det, säger Karl Magnus Johannson, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. Opinionen går i cykler. Nu ser vi en högervridning.

Karl Magnus Johansson menar att de etablerade partierna har drivit åt mitten.

– Det har lämnat utrymme på kanterna åt mer extrema partier, såsom Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti.

Traditionellt brukar folk röra sig inom blocken. Nu plockar dock de högerpopulistiska partierna många väljare från bland annat socialdemokraterna.

– För att ett högerpopulstiskt parti skall få stöd måste det finnas ett missförhållande. Många som rent klassmässigt ligger nära arbetarpartierna känner sig svikna av välfärdsamhället med bland annat hög arbetslöshet, förklarar Jan Sundberg, professor i statsvetenskap vid Helsingfors universitet.

 

Nej till skatter och invandrare

Per Arne Olsen, vice partiledare i norska Fremskrittspartiet håller med om att framgången kan vara en reaktion på ett långt socialdemokratiskt styre. Satsningen på lägre skatter och mindre offentlig inblandning i folks liv, tillsammans med en restriktiv invandringspolitik menar han är viktiga orsaker till partiets popularitet. Han tar också upp partiets hållning under den senaste tidens rabalder.

– Under striderna om Muhammed-karikatyrerna har vi varit de främsta försvararna av yttrandefriheten. Vi har gått framåt cirka två, tre procent med anledning av dem.

– Fremskrittspartiet började som ett liberalt  parti och byggdes upp kring kritik mot höga skatter. På senare tid har det kommit fram yttringar mot invandrargrupper och en uppslutning kring främlingsfientlighet, säger Karl Magnus Johansson.

– Det är ingen tillfällighet att högerpopulistiska partier går framåt, fortsätter Jan Sundberg.

Industriarbete försvinner. Kombinerat med ökad invandring, även om den inte är så stor här i Finland, ger kraft åt högerpartierna. De ser det som en konkurrenssituation, som om invandrarna tar jobben. Konflikterna kring Muhammed-karikatyrerna har haft politisk betydelse och gynnat högern även i övriga Norden, inte bara i Danmark och Norge.

 

Rasmus Lundgren

 

Lämna en kommentar