Klimathotet förklaras och fördjupas med språklig finess i Andreas Malms nya bok.

I årtionden har varenda en av oss vetat att miljön, naturen, det ekologiska systemet varit hotat på grund av samhällsutvecklingen och bland annat den ökande användningen av fossila bränslen och skövlingar av skogsområden. Trots att alla har kunnat ta del av information om lägets allvar, i och med klimatförändringarna, kan man inte i dag se någon massrörelse för att hindra utvecklingen mot en aldrig tidigare upplevd katastrof – ett hot mot livet i sig. Kanske klimatförändringens mekanismer är så svårbegripliga att frågan lämnats över till självutnämnda experter.
Samtidigt som massmedierna dagligen ger oss nyheter om den möjliga katastrofen, matas vi med budskap om behovet av nya parkeringshus och nya motorvägar för att tillfredsställa den växande trafiken och fosterländska hyllningskörer till motorsportens ära.
De som varnar för hoten brukar kallas domedagsprofeter av dem som utvecklingsoptimistiskt ständigt ser mot framtidens ljusa horisont. Också nu finns de som förnekar klimathotet. Då man läser Hufvudstadsbladets insändarsidor kunde man tro att de är en beaktansvärd del av forskarkollektivet, men de är nog snarare en försvinnande minoritet som av någon anledning aktiverat sig just här.
Det är lätt att drabbas av känslan att allt redan är för sent och hopplöst. Istället för klimataktivism har det uppkommit klimatångest. Andreas Malm har inte låtit ångesten passivera sig. Hotet mot livet har fått honom att agera. Han har satt sig in i den aktuella klimatforskningen och utgående från den dragit sina slutsatser, som han nu redogör för i sin imponerande skrift Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent.
Jag blev redan djupt imponerad av Malms bok tidigare bok När kapitalet tar till vapen, där han som ingen annan lyckas förklara 2000-talets imperialism. Att han nu på några år kunnat skriva den nya boken om ett helt annat tema synes mig otroligt. Vilka kapaciteter har mannen? Han är endast 30 år och lyckas gång på gång överraska och skaka om ens världsbild. Den nya boken var en av mina största läsupplevelser 2007. Ibland brukar populärvetenskapen ses som dålig dilettantism, men jag tror att en popularisering av vetenskapligt forskningsarbete är en nödvändig förutsättning för att den skall få en samhällelig relevans.
Malm gör i sin senaste bok inget mindre än skriver livets historia – hur livet uppkom på vår planet, hur det har utvecklats och hur det riskerar att dö bort. Det är en fascinerande historia och texten drar läsaren in i ett vetenskapspoetiskt äventyr. Författaren lyckas förmedla en känsla av förundran och högaktning. Boken är en hyllningssång till livet, en populärvetenskaplig Canto general.
Går på djupet
Med en manikers besatthet har Malm tillägnat sig klimatforskningen och dess rön. Trots att boken är skriven med språklig finess, innebär det inte att han skulle ge avkall på vetenskaplig relevans. En lekman som jag imponeras av författarens förmåga att tillägna sig forskningsresultaten och på ett pedagogiskt vis föra dem vidare till läsaren. Trots den mängd av fakta boken innehåller är det inte svårt att hänga med i resonemanget. Aldrig tidigare har jag läst en text som så tydligt lyckas förklara orsakerna till den globala uppvärmningen.
Men, Malm nöjer sig inte med att redogöra för vad vetenskapen kommit fram till. Han ger sig också in i en vetenskapsfilosofisk diskurs och talar för ett paradigmskifte. Malms resonemang går i huvudsak ut på att man måste utgå från biosfären som en totalitet, för att kunna förstå vad som sker. Vetenskapen har allt för mycket spjälkats upp i specialområden och förlorat begreppen om helheten och interaktivitet, feedback och skreden inom biosfären. Malm håller sig till en relativt ny vetenskapsinriktning som kallas jordsystemvetenskap, på engelska earth system analysis, som han sedan kombinerar med att återuppliva dialektiken.
Den syntes Malm skapar är långt en naturvetenskaplig parallell till Immanuel Wallersteins världssystemteori. Bägge innebär en reträtt ur postmodernismens fragmentariserade dödläge. Malm anser att klimatvetenskapen beskrivit och förklarat verkligheten, nu gäller det att också förändra den och för detta krävs ett paradigmskifte i vetenskapen och en revolutionär förändring i samhället. Malms bok är ett utmärkt exempel på hur en tvärvetenskaplig världsbild kan se ut och på hur god populärvetenskap kan skrivas. Det är bara att vänta på en fortsättning, där författaren diskuterar riktlinjer för en revolutionär rörelse i klimathotets skugga.

 

Andreas Malm: Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent. Atlas, 2007.

Tom Karlsson

 

1 kommentar

Radikalt klimatlarm | Svensson 19 maj, 2013 - 08:26

[…] mer: EX, Dagens Bok, Kulturen, KB, Jordens Vänner, Sydsvenskan, NyTid, DN, Internationalen, […]

Reply

Lämna en kommentar