Grottor, livskvalitet och lövformade hus

av Heidi von Wright
Naturen i kulturen, var temat för det finlandssvenska kulturseminariet som i ett soligt men blåsigt Mariehamn, lockade till sig ett fyrtiotal deltagare. Det här var den tionde gången som det tvärvetenskapliga seminariet ordnades i anslutning till Mariehamns litteraturdagar. Åbo Akademi och Högskolan på Åland stod som organisatörer.
Det två dagar långa seminariet bestod av nio föreläsningar där begreppen natur och kultur togs upp i varierande kontext. Därtill diskuterades begrepp som djup-ekologi och ekokritik, vars betydelse de olika vetenskapsföreträdarna inte var helt överens om, eller övertygade av.

Seminariet var väluppbyggt då många föredrag, medvetet eller omedvetet, följde logiskt på varandra. De personliga föredragen gillade jag mer än de vetenskapligt strikta. Men fördelen med just ett tvärvetenskapligt seminarium är att man får litet av mycket, olika synvinklar och nytt att fundera på.

Författaren Ulla-Lena Lundberg, talade under rubriken ”Rouffignac och global uppvärmning”. Det handlade om målningarna i grottan Rouffignac i Sydvästra Frankrike och målningarna i den spanska grottan Altamira. Åbofilosofen Tom Kettunen talade om civilisationskritik och primitivism. Titeln på författaren Nalle Valtialas föredrag var, ”Kultur är odling – odling är natur”. Han talade om livskvalitet och livskvantitet, isotopen Strontium 90 och frågade sig hur man mäter riktig välfärd. ”Jag är trött på BNP”, sa han, ”det säger inget om välfärd”.

Konstnären Jan-Erik Andersson presenterade sitt pågående projekt, det lövformade huset som byggs utanför Åbo. I projektet visar han hur man kan ta in naturen i bostaden via kulturen. Han talade om sin fascination för ornament och visade bilder från det pågående bygget. Han berättade att Elsa Beskow, med sina hatt- och paraplyhus, är hans arkitekthero.

Johanna Mattila, föreståndare på Husö biologiska station, tog in naturvetenskaperna i diskussionen, talade om skilsmässan mellan natur och kultur och gav en historisk överblick över civilisationers framväxt, fram till idag när över hälften av jordens befolkning bor i städer.

Litteraturvetare Pia Ahlbäck, från Åbo Akademi, talade bland annat om miljöfrågan i det litterära. Liknande teman tangerade litteraturvetarna Håkan Sandgren och Anna Hollstén, från Högskolan Kristianstad respektive Helsingfors Universitet.
Författaren Ulrika Nielsen avslutade seminariet med sitt inlägg om inre och yttre gläntor, glipor och gömställen.


Det finlandssvenska kulturseminariet ordnades i samband med Mariehamns Litteraturdagar, som ägde rum 20–22 mars 2009.

Heidi von Wright

Lämna en kommentar