Bert Bjarland

Bert Bjarland

Män (som hatar kvinnor?) hävdar att kvinnor egentligen är lika våldsamma som män och har t.o.m producerat siffror till stöd för sina påståenden. Ett par av rättspolitiska forskningsinstitutet (www.optula.om/om.fi) nyss publicerade rapporter om könsrelaterat våld, den ena om s.k. familjevåld (av Salmi, Lehti, Sirén, Kivivuori och Aaltonen) och den andra om dråp och mord på kvinnor (av Martti Lehti) lägger nu fram verkliga siffror.

En bok som fint kompletterar de här rapporterna är Raija Ala-Lipastis av de gröna (www.visili.fi) utgivna bok om s.k. hedersrelaterat våld bland invandrare. Heder definieras ju i detta sammanhang som en enligt eget förmenande av sin kultur till enväldig härskare över en kvinna befullmäktigad patriarks oinskränkta makt över sin dotter eller maka. En makt som sanktioneras med våld, vid behov dödligt. Boken vill vara en handledning för alla som i sitt jobb kommer i kontakt med denna form av våld, målgruppen är poliser, socialarbetare, lärare och stödpersoner, sjukvårdare och tolkar.

Men tillbaka till det gamla vanliga inhemska kvinnovåldet – som ju de facto också är hedersrelaterat, för det är väl oftast av liknande orsaker som finländska kvinnor misshandlas och dödas i parrelationer; att kvinnan ifrågasätter och utmanar mannens ”manlighet” d.v.s. överhöghet. Men det passar ju inte att kalla detta våld hedersrelaterat för vår kultur är ju såå jämställd och hedersrelaterad associerar ju till patriarkaliska svartskallekulturer. Så vi talar om familjevåld eller könsrelaterat våld. Och om ”förövare” i stället för män.

Familjevåldsrapportens siffror är ganska entydiga: av alla fall av misshandel utan dödlig utgång som kom till polisens kännedom 2007 var 12 procent parrelaterade och i 75 procent av dessa fall var offret kvinnan och i 25 procent mannen. Mörkertalen kan förmodas vara betydande och eventuellt större för manliga offer. Av brotten mot liv 2003–2007 var 22 procent parrelaterade och i 82 procent av dessa fall var kvinnan offret och i 18 procent mannen.

På tal om den (invandrar)manliga hedern så löper invandrarmän samma risk som finländska män att bli ihjälslagna, medan risken för invandrarkvinnor är den dubbla jämfört med finländskor. Man drage sina slutsatser.

Och på tal om (de inhemska) sextitalisterna: av ihjälslagna över 50-åriga kvinnor har den andel som slagits ihjäl av sin (ex)partner stigit markant, från 21 procent under 1910–1929 till 59 procent under 2002–2007! För övriga åldersgrupper har andelen hållit sig ganska konstant genom åren. Slutsatserna här blir inte speciellt smickrande för de män av vilka många räknade sig till make love not war-generationen. Starka kvinnor provocerar frustrerade män?

I Eurovisionens schlagertävling gick det ju dåligt, vi kom sist. En kommentator föreslog att det beror på att vi har en så stel och kall kultur. I Eurovåld går det däremot bättre för Finland, bland EU-länderna placerar vi oss på en sjundeplats i fråga om dödade män och en elfteplats i fråga om kvinnor. Men där har vi ju konkurrens från det forna östblocket. Bland euro-länderna däremot ligger vi på första plats för män och femte plats för kvinnor. Norge igen, som ju vann ESC, placerar sig nära slutet i våldsstatistiken. Kanske kunde man tänka sig ett orsakssammanhang här?

Det enda trösterika med familjevåldsrapporten är att alla former av parrelaterat våld har minskat eller åtminstone inte ökat mellan åren 1997 och 2005. Säger jag och märker att följande diagram tycks indikera att relationsvåldet skulle ha ökat något. Fan ta statistik. Läs själv! Summan av kardemumman blir i alla fall att heder och ära, och i synnerhet manlig sådan, borde kriminaliseras.

Bert Bjarland

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.