Om hur valfrihet, kvalitet och inbesparingar blev vanvård, vinstuttag och skatteparadis.

Antologin Den stora omvandlingen beskriver hur riskkapitalisterna blev de stora vinnarna i den svenska omvandlingen, där välfärden blev en marknad. Boken, skriven av journalisterna Kent Werne, Olav Fumarola Unsgaard, Malin Beeck, Shora Esmailian, Cecilia Verdinelli och Mikael Färnbo, är en välstrukturerad och sammanhängande berättelse om de ekonomiska och politiska drivkrafterna bakom privatiseringen av välfärden i Sverige.

Valfrihet som lockbete

Den formella motiveringen till omvandlingen av den svenska välfärden var att skapa vad man kallade mångfald i den byråkratiska offentliga sektorn och att ge elever, patienter och brukare mer valfrihet. Det här skulle leda till bättre kvalitet och lägre kostnader. Det centrala i den svenska modellen är att medborgaren blir kund. I kundvalssystemet väljer man själv utförare och skattepengarna följer med. Med tiden blev valfriheten och näringsfriheten självändamål och den mångfaldiga marknaden började allt mer präglas av ägarkoncentration. De små aktörerna har nu till en stor del trängts undan av riskkapitalbolag (buyout-bolag), vars fonder har säte i skatteparadis.

Riskkapitalägda koncerner har blivit välfärdens nya ansikte och dessa diskuteras ingående i boken. Välfärdsmarknaden är speciellt intressant för riskkapitalbolag i och med att den är så gott som immun mot ekonomiska konjunkturväxlingar, ger stabila och förutsägbara intäkter, och kräver en mycket liten kapitalinsats. Det här betyder att verksamheten kan köpas med lånade pengar och vinsterna kan skickas till holdingbolaget som koncernbidrag för att betala räntekostnader. På det sättet undviker bolagen att betala inkomstskatt.

Den stora omvandlingen är skriven ur ett svenskt perspektiv, men riskkapitalet rör sig över nationsgränser. Därför är antologin högst aktuell också ur ett finländskt perspektiv. Här följer två exempel på hur marknaderna hänger ihop. Det svenska riskkapitalbolaget Triton och det amerikanska investmentbolaget KKR äger Sveriges största vårdkoncern Ambea, som i sin tur äger bland annat skandalbolaget Carema Care (numera Vardaga) och finländska Mehiläinen. Vårdföretaget Attendo, som till största delen ägs av ett brittiskt investmentbolag (IK Investment Partners), är den ledande producenten av omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade i Sverige, men också det näst största bolaget i den finländska vårdsektorn.

 

Hur eleven blev kund

Det är inte de stora konkurserna, kriserna och skandalerna inom välfärdsmarknaden som står i fokus i Den stora omvandlingen. Istället dyker författarna djupare in i omvandlingens historiska bakgrund och konsekvenser. Malin Beeck diskuterar till exempel vad det betyder att utbildningen blivit en vara. Är det fruktbart ur ett pedagogiskt perspektiv att elever betraktas som kunder? Utbildningssektorn domineras av kedjor som jagar marknadsandelar och vinst bland annat genom köp av konkurrenter, omstrukturering, standardisering av produkter och reducering av kostnader. Då ägarna söker förbättrad lönsamhet samtidigt som kommunerna försöker pressa ned kostnaderna är det inte överraskande att kraven på att få budgeten att gå ihop leder till att man tummar på de mänskliga behoven och att utbildningen blir lidande.

 

Tom Kettunen

 

Kent Werne & Olaf Fumarola Unsgaard (Red.): Den stora omvandlingen. En granskning av välfärdsmarknaden.
Leopard förlag, 2014.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.