Video: Joakim Medin om att jobba i Rojava

av Janne Wass

Joakim Medin blev på hösten 2014 världskänd efter att han varit den siste utländska journalisten att lämna den omstridda kurdiska staden Kobane i norra Syrien, som utsattes för en massiv attack av Islamiska Staten. Medin skrev då en artikel för Ny Tid om den kurdiska motståndsrörelsen som växte fram i området Rojava, en rörelse som inte bara stred för hus och hem, utan för en ideologi.

I Ny Tid 4/2015 skriver Medin ytterligare ett långt reportage från Rojava, denna gång handlar det specifikt om det unika samhällsprojekt som byggts upp av den kurdiska motståndsrörelsen, ett projekt som bygger på gräsrotsdemokrati, jämlikhet och utbildning. Reportaget kan bara läsas i papperstidingen, som bland annat går att köpa som lösnummer på Akademiska bokhandeln i Helsingfors.

I samband med en föreläsning i Helsingfors, besökte Medin också Ny Tids redaktion, där han även tog sig tid att sätta sig ner för en kort videointervju.

Intervju: Janne Wass
Kamera: Sonja Mäkelä

Lämna en kommentar