Högerhökar försvårar Palestinakonflikten

av Semy Kahan