Är vi helt enkelt sämre än andra?

av Tony Pohjolainen