Goter möter Sartre möter McCarthy

av Lasse Garoff