Kulturen måste blicka framåt och utåt

av Janne Wass