Andrej Zvjagintsev: Konsten ska inte tjäna ideologin

av Aleksandr Foy