Automatiserad profilering ett hot för USA:s fattiga

av Marcus Floman