Order!

av Rainer Knapas

Under år 2019 fick hela Europa till lust och leda höra talmannen John Bercow ryta Order! Oorrdeer!! för att få ordning på brexit­debatterna i brittiska under­huset. Tur och ordning behövs i ett parlamentariskt samhälle. Hos oss har prövade föräldrar och oliktänkande lärare nyligen rutit till i Helsingin Sanomat och krävt ett återställande av ordningen i skolorna. Det som kallas ”öppen läromiljö”, utan väggar, klassrum och pulpeter och som skall skapa kreativa team för grupparbeten, fenomeninriktad undervisning och förbereda barnen för vuxenlivets ”utmaningar” kallas av kritikerna ren humbug.

Skolan blir ett enda projekt­såsande, dagarna utan trygghet och arbetsro. Det enda som återstår är ett nomadliv med Fjällräven-ryggsäcken, mobilen och den bärbara datorn. Lärarna går vilset omkring bland färgglada sittkuber, myshörnor och säckstolar. Den Stora Digitaliseringens miljö.

Ordning är ett grundbegrepp i kulturen, dit skolan förstås borde räknas. Det fanns en tid dåSoc barnen fick tre olika vitsord (huu, usch!) för Uppförande, Flit och uppmärksamhet och Ordning. Hela skolväsendet från klass I (ordningskategori, romersk siffra) var uppbyggt med stöd av en ordning som var till för alla. Den började i penalen, skolväskan, pulpeten, i klassrummet, skolan, staden och slutade med hela samhället. Uppställning klassvis och parvis i korridoren, intåg och uttåg i åldersordning till morgonbönens formation i festsalen hörde till.

Det fanns en läsordning, en sittordning i klassrummen, det fanns en lärare bakom en kateder på ett podium, framför en svart tavla med kritor och svamp. Lärarna bedömdes genast och obönhörligt enligt hur de steg in i klassrummet och stängde dörren efter sig. Ordningens historia blir viktig, nu när den håller på att förändras och punktvis upplösas.

Paradexemplet, telefonkatalogen i alfabetisk ordning finns inte längre. En synlig och demonstrerad ordning i tid, i rum eller enligt rang, ålder och viktighet har försvunnit. Kalendern och klockan kvarstår, men med allt mer flytande gränser: vad är arbetstid, vad betyder natt och vad betyder dag i det digitaliserade samhället?

Kunskapens ordning, som yttrade sig i bestämda skolämnen och tog formen av läxor och skrivhäften eller böcker och bibliotek har flutit ut till en galax som finns men inte syns och kan nås bara punktvis, med elektroniska hjälpmedel – enligt nya ideal. Om det skall kallas ideal att mata de stora globala företagen med klickningar på nätet.

Skolornas nyordning i läroplan och utrymmen återspeglar de vuxnas oreda på idéplanet och ska väl på något sätt föreställa en utopi om barnens framtid, som arbetare bland säckstolar och kuddar på golvet. Det finns en klassisk analogi: ordo idearum = ordo rerum, idéernas ordning är lika med tingens ordning. En välvillig ordning och disciplin kan rentav vara befriande, när den inte görs bestraffande som i ett fängelse. Inom en ordnad miljö finns plats och hållpunkter för fantasi och omväxling. Alla läroinrättningar, alla stadier behöver detta. Order, order and variety!!!

Fotografiet föreställer elever i Cygnaeusskolan i Helsingfors, Bangatan 8, år 1913. Bilden är tagen av Signe Brander och ingår i Helsingfors stadsmuseums öppna arkiv på finna.fi. 

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.