”Klimatnödläge måste utlysas nu”

av John Illman

Klimatrörelsen Elokapina, känd för sina direkta aktioner och gatuockupationer, vill att regeringen utlyser klimatnödläge. Men vad innebär det i praktiken?

Amos Wallgren är en av aktivisterna inom klimatrörelsen Elokapina. Han berättar att i rörelsens målsättningar ingår att klimatnödläge utlyses.

– Man har varit medveten om klimatförändringen redan länge men trots det har åtgärderna varit alltför otillräckliga. Därför kräver vi att Finland medger situationens allvar genom att utlösa ett klimatnödläge snarast möjligt, och vidtar nödvändiga åtgärder såsom i coronakrisen,  säger Wallgren.

Wallgren berättar att Elokapina har tre specifika krav som rörelsen vill se att Finland uppfyller: att regeringen talar sanning om klimatförändringen och dess konsekvenser, att regeringen inför bindande lagstiftning för att uppnå kolneutralitet år 2025 och att den grundar så kallade medborgarråd för att stärka demokratin. I dessa råd skulle personer från alla befolkningsgrupper i samhället ingå.

– Målet att utlysa klimatnödläge handlar inte om att finländare skulle vara i akut nöd utan om att medge situationens allvar och ge grönt ljus till en snabb omvandling i ett politiskt landskap där ekonomiska argument dominerar, säger Wallgren.

– Vi måste gå från ett tillväxtsamhälle till ett hållbart samhälle med fokus på ekologisk återuppbyggnad, säger han.

Ulla Laukkanen är en annan aktivist inom rörelsen. Hon säger att flera städer runt om i världen redan har utlyst klimatnödläge.

– 700 städer, 38 länder och flera organisationer har deklarerat klimatnödläge. Det är dags för Finland att nu göra samma sak, säger Laukkanen.

Bland andra Helsingfors stad och Europarlamentet har kungjort nödläge för klimatet.

– Södra delen av jordklotet drabbas idag av oerhört höga temperaturer. Till exempel i Indien har befolkningen upplevt extrem hetta under de senaste somrarna, säger hon.

Statens utsläpp måste minska

Ett av kraven som ingår i Elokapinas modell för hur klimatnödläget skulle tacklas är att regeringen avslutar subventioneringen av fossilindustrin, säger Wallgren.

– Staten måste avskaffa sitt ekonomiska stöd till Fortums fossilindustri och till Finnair. Istället måste det satsas på alternativa färdmedel som inte kräver fossila bränslen.

– Att statligt ägda bolag såsom Fortum och Finnair  minskar sina utsläpp har större betydelse än en utfasning av torven eller en elektrifiering av privatbilismen även om de väcker hetare debatt då folk känner sin livsstil hotad.

Wallgren tillägger att det krävs en strukturell omvandling av det finländska samhället. Han anser att om viljan finns, kan samhällen verkligen anpassa sig till en kris av det här slaget. Ett färskt exempel på det är corona-pandemin som har tvingat människor att förändra sina levnadsvanor.

– Coronapandemin medförde till exempel att vi inte kunde resa i samma utsträckning som tidigare, men trots det har Finnair och andra flygbolag flugit med tomma passagerarplan på olika sträckor. Det är inte okej.

Rörelsen strävar inte att genom partipolitik påverka makthavarna i samhället för att få till en förändring. Istället ägnar man sig åt mer direkt handling.

– Det finns inget skäl att vänta längre med att utlysa klimatnödläge och tillämpa en mer hållbar klimatpolitisk agenda, säger Amos Wallgren.

Påverka politikerna

Ulla Laukkanen håller med Wallgren om att staten måste sluta subventionera industrier som använder sig av fossila bränslen. Men det gäller också att påverka politikerna.

– Bland annat Annika Saarikko (C) talar om att det inte är meningsfullt för Finland att utlysa ett klimatnödläge utan att Finland istället behöver skapa förutsättningar för för att förbättra situationen. Vi inom Elokapina anser att förutsättningar för förändring och utlysande av klimatnödläge inte utesluter varandra, tvärtom ger klimatnödläget politikerna spelrum för att förbättra situationen, säger hon och fortsätter.

– Jag tycker det finns flera politiker som är engagerade inom miljöfrågor men vissa bryr sig inte överhuvudtaget.

Hon tillägger att i Helsingfors håller utvecklingen på att gå åt fel håll. Trots att staden redan har utlyst klimatnödläge fattar stadsstyrelsen fortfarande klimatskadliga beslut.

– Ett exempel är byggandet av Sörnäs-tunneln. Den kommer att medföra en ökning av bilismen, säger Laukkanen.

Trots att inflyttningen till Helsingfors ökar kraftigt, behöver det inte automatiskt betyda att bilismen också ökar. Detta skulle kunna gå att åtgärda om stadsfullmäktige verkligen gjorde allvar av att motarbeta klimatförändringen, menar Laukkanen.

– Det är viktigt att man investerar i lösningar som bevisligen minskar utsläppen. I städerna innebär detta befrämjande av cykling och kollektivtrafik. Att bromsa ekokrisen handlar om att göra förändringar i vardagen. Att utlysa ett klimatnödläge hjälper människor att förstå vikten av dessa förändringar, säger Ulla Laukkanen.

Foto Elokapina

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.