Jordbrukspolitik från vänster

av Otto Ekman

Finlands livsmedelstrygghet säkras med lokalproduktion och politiskt lagspel, säger Vänsterförbundets Jari Myllykoski

Efter att först ha kommit in i politiken via fackliga förtroendeuppdrag har Jari Myllykoski hunnit vara riksdagsledamot för Vänsterförbundet i över tio år.

– Jag brukar skämta att ett livstidsstraff ju är fjorton år, men jag har uppfört mig så bra att jag kommer undan med tolv, skrockar Myllykoski som planerar att pensionera sig från förtroendeuppdraget som riksdagsledamot och inte ställa upp i riksdagsvalet 2023.

Den största delen av sin tid som politiker har Myllykoski suttit i jord- och skogsbruksutskottet. Fortfarande med glimten i ögat säger han att han först tog emot uppdraget för att han fått tipset att det inte innebar så mycket jobb som i andra utskott.

– Men det här visade sig vara ren bluff: det var precis då förhandlingarna om nästa budgetperiod för EU:s gemensamma jordbrukspolitiken pågick så vi hade massor att jobba med!

– Jag fick också det goda rådet av en tidigare kollega att inte underskatta jord- och skogsbruksutskottet. Särskilt för en politiker som representerar en livsmedelsproducerande region som Satakunda (Myllykoskis valkrets, red. anm.) är det ett mycket viktigt utskott.

Utländska investeringar under kristid oroar

Vi har träffats bland annat för att diskutera den globala livsmedelskrisen och Finlands livsmedelstrygghet. Myllykoski säger att han oroar sig för utländska investerares möjligheter att köpa upp Finlands viktiga naturliga resurser.

– Vi ser att Kina till exempel köpt eller arrenderat hundratals hektar bördig svartjordsåkermark i Ukraina, här i Finland är det till exempel skogen som intresserar.

Utländska investerare är intresserade av finsk skogs- och kärrmark bland annat som klimatkompensation, men Myllykoski säger att han oroar sig över att det blir svårare för Finland att uppfylla sina egna klimatmål om kolsänkorna ägs och kontrolleras av utländska ägare. Odlingsmarken i Finland ska främst användas för att trygga landets egen försörjning.

– Helst skulle jag se att endast finska medborgare fick äga finsk mark, men det är kanske lite väl extremt. Inte har jag något personligen emot kinesiska investerare, men om våra kritiska resurser ägs av andra så innebär det alltid en risk, säger Myllykoski som håller på att förbereda en motion i riksdagen för att utreda möjligheterna att begränsa utländska markinköp.

Stigande priser får inte drabba de svagaste

I Finland har den globala livsmedels-krisen främst kunnat ses i ökande matpriser, vilket har gjort livet svårare särskilt för samhällets mer utsatta. Myllykoski lyfter fram skolmaten som ett viktigt verktyg för att minska bördan på barnfamiljer:

– Ett bra alternativ skulle vara om man kunde servera gratis skolmat åt skol- och förskoleelever också under sommarlovet när skolan annars är stängd. Överlag borde maten vara billigare, och vi borde stöda inhemska närproducenter snarare än att importera, och på så vis så skydda finska jobb och kunna garantera en hög etisk standard.

Myllykoski understryker att globala kriser som krig, pandemier eller klimatkrisen visar hur sårbara de globala produktionskedjor som vi i dag tar för givna egentligen är. Hans lösning stavas lokal produktion och decentralisering.

– Centraliserade industriella jordbruk som fokuserar på enbart- en gröda eller ett slags djurhushållning innebär också en risk för att de är sårbara för djursjukdomar som till exempel mul- och klövsjuka. Djurhållning som baserar sig på storskalighet innebär risker som vi borde tala mer realistiskt om.

Politisk kulturförändring

Myllykoski säger att han oroar sig över hur den politiska kulturen förändrats i Finland.

– En sak som jag är stolt över från min bana som politiker är att jag varit bra på att samarbeta, mina motioner har lyckats samla stöd från alla olika riksdagsgrupper. Det är viktigt för en politiker att kunna vara en lagspelare- och inte förhäva sig men i dag har politiken blivit mer individ- och personlighetsfokuserad, med hätsk retorik och bråk.

En sak kan Jari Myllykoski ändå lova- då han drar sig tillbaka från riksdagspolitiken:

– Jag kommer inte att bli en av de där politikerna som säger ärligt vad de tänker först efter att de tryggt pensionerat sig! Där jag fått chansen att säga vad jag tycker har jag gjort det, och om det är något som ännu är osagt så finns det på min att göra-lista!

Foto: Otto Ekman

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.