Finska kvinnor erövrar Ryssland

av Christine Langinauer