Tre frågor till Laura Lodenius

av Adele Westerlund

ordförande för Finlands fredsförbund.

1. Regeringen planerar att skära ner anslaget för fredsarbete med
40 procent. Varför är fredsarbete viktigt i Finland?

Fredsarbete är internationellt arbete, och vi har kollegor runt hela världen. Men jag tycker också att det är viktigt att det finns i Finland. Vi försöker påverka finländska beslutsfattare, så att Finland gör rätt saker och fattar rätt beslut. Dessutom tycker jag att det är viktigt att man i Finland känner till olika internationella fredsfrågor.

2. Hur påverkar regeringens planerade nedskärningar fredsarbetet?

Om vi blir tvungna att skära ner i vår verksamhet med 40 procent, som det nu verkar, så betyder det att vi måste minska på antalet anställda. Om så sker kommer det att bli svårare att göra faktasökning och bakrundsarbete i fredsfrågor. Vi kan ordna jippon och tillställningar på frivillig basis, men för att kunna vara sakkunniga i kärnvapenfrågor och andra fredsfrågor behöver vi resurser för att hålla kansliet öppet och betala löner.

3.Vilken signal tycker du att regeringen sänder om den dels skär i fredsarbetet och dels exporterar vapen till krigsområden?

Den här regeringen har inte förstått medborgaraktivism speciellt bra. Den har skurit ner också i till exempel biståndsarbete och människorättsarbete. Det tycker vi att är en negativ signal. Dessutom ökar man samtidigt vapenexporten, och regeringen har tagit initiativ till stora krigs-övningar. Det här ger oss en känsla av att regeringen tror mycket på militärsäkerhet och inte så mycket på fredsarbete.   

Text & foto: Adele Westerlund

Lämna en kommentar