Människans perspektiv – 1917 och 1918

av Rainer Knapas