Från epokgörande sexsymbol till förvirrad cyberpunkare

av Marcus Prest