Svenska Teaterns Boismanska pris till Att dela en kaka

av Janne Wass