Motreklam. NORDEA: ”Bankväsendet bygger på förtroende”

av Jari Tamminen