Regeringen förbjuder masstillställningar

av Janne Wass

Regeringen rekommenderar att alla masstillställningar som samlar 500 personer eller fler förbjuds fram till slutet av maj.

Det meddelade statsminster Sanna Marin (SDP) tillsammans med resten av regeringen i dag i en direktsänd presskonferens. Rent tekniskt kan regeringen inte förbjuda att tillställningar ordnas, utan att ta i kraft en beredskapslag, utan det är Regionförvaltningsverket som i normaltillstånd tar beslut om arrangemang av tillställningar. Regeringen ger dock en rekommendation om att Regionförvaltningsverket förbjuder alla tillställningar som samlar mer än 500 personer.

– Och jag har inga tvivel om att Regionförvaltningsverket också tar sina beslut i enlighet med den här rekommendationen, sa Marin.

I praktiken betyder detta alltså ändå att regeringen förbjuder masstillställningar.

Dessutom rekommenderar regeringen att även övriga, mindre publiktillställningar inhiberas av arrangörerna själva. Det handlar alltså inte om en rekommendation till Regionförvaltningsverket, utan till övriga aktörer i samhället. , men regeringen utfärdar en stark rekommendation om att övriga publiktillställningar även ska undvikas. Det blir alltså upp till enskilda arrangörer att själva besluta om vilka åtgärder som tas i fråga om mindre tillställningar.

Regeringen avråder också från att göra onödiga resor, och rekommenderar att alla som kommer hem från resor i riskområden ska hålla sig i frivillig karantän  innan de återgår till arbete eller skola. Regeringen uppmanar alla som återvänder från dylika resor att förhandla om dessa åtgärder med arbetsgivare, skola eller studieplats, till exempel om distansarbete eller hemmastudier. I övrigt rekommenderar regeringen att man undviker att delta i övriga typer av verksamhet där man kommer i kontakt med många andra människor. Det gäller till exempel olika typer av idrotts-, hobby-, och klubbverksamhet. Bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru (SDP) säger att hon förstår att dessa rekommendationer kan kännas svåra att följa för många, men att vi alla har ett ansvar framför allt för att skydda personer i riskgrupperna från att bli smittade.

Sanna Marin meddelade att Finland deltar med 5 miljoner euro i finansieringen av ett vaccin mot coronaviruset, och att Institutet för hälsa och välfärd (THL) kommer att få utökad finansiering för att sköta

THL kommer att skicka ett informationspaket om coronaviruset till alla finländska hushåll på både svenska och finska, och en informationsapplikation för smarttelefoner håller just nu på att utvecklas.

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (Vf) sa att det nu är extremt viktigt att se till att hälsovårdspersonalen i Finland hålls frisk, och att personer som arbetar inom hälsovårdssektorn ska hålla sig hemma om de ens får det minsta symptom som pekar på coronavirus. Pekonen sa under presskonferensen att det i det här skedet inte längre går att förhindra en epidemi i Finland, utan endast att försinka den. Genom effektiva åtgärder kan vi sakta ner farten med vilket viruset sprider sig – det vill säga se till att inte fler personer är sjuka på en gång än vad Finlands hälsovårdskapacitet klarar av. Enligt Pekonen är det hoppingivande att hälsovårdsmyndigheterna har lyckats spåra alla infektionskedjor för de personer som hittills konstaterats ha smittats av coronaviruset i Finland. Hon påpekar också att oberoende europeiska utredningar har slagit fast att Finlands beredskap då det gäller skyddsutrustning är mycket god.

I detta skede kommer skolor, daghem och universitet inte att stängas, förutom i specialfall då det av de berörda myndigheterna anses nödvändigt för att motverka konstaterad smittospridning, sa Sanna Marin. För att på bred front kunna stänga ner skolor, måste Finland ta i bruk en beredskapslag.

Angående just beredskapslagen berättade statsministern att hon sammankallat representanter för alla riksdagspartier till Ständerhuset i Helsingfors för att diskutera om och när en omröstning bör göras i riksdagen om att ta i bruk beredskapslagen

– Det här är ju inte något som regeringen kan besluta om, utan det involverar hela riksdagen och presidenten, som måste avgöra om läget kräver övergång till beredskapslag. Min personliga åsikt är att vi inte ännu är i ett sådant läge. Men det är bra att redan nu diskutera vad det kommer att innebära om det blir aktuellt, uppgav Marin.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) noterade att tröskeln för att ta i bruk en beredskapslag, som ju utökar regeringens samhälleliga befogenheter, är hög. I praktiken gäller det krig, terrorhot, ekonomiskt nödläge, en verkligt allvarlig storolycka, eller ”en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka”.

– Vi har en fungerande lagstiftning och den måste vi agera efter, sa Henriksson.

I korthet, för att summera:

  • Masstillställningar som samlar över 500 personer förbjuds
  • Regeringen rekommenderar att arrangörer inhiberar också mindre publiktillställningar
  • Regeringen avråder folk från att göra onödiga utlandsresor
  • Personer som återvänder från resor i riskzonerna rekommenderas stanna hemma och diskutera med arbetsgivare, skolor och studieplatser om t.ex. distansarbete.
  • Personer som arbetar inom hälsovårdssektorn bör bli hemma vid ens minsta symptom på coronasmitta.
  • Inga storskaliga stängningar av skolor eller arbetsplatser är i detta skede aktuella

Foto: Laura Kotila: Statsrådets kansli

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.