Ingrodd nyliberalism i Chile

av Luis Bustamante

Med tanke på att konstitutionerna i många länder i Latinamerika har skrivits under diktaturer, blir det ganska svårt att skapa gynnsamma ekonomiska system för de flesta länder.

Ta Chile som exempel, ett land som enligt OECD och den senaste World Inequality Report (2022) under åtminstone de senaste 120 åren har varit ett av de mest ojämlika. Detta har haft en inverkan fram till idag.

Den chilenska ekonomin är fortfarande baserad på ett starkt nyliberalt system, där 1 procent av de rika människorna innehar 46,9 procent av landets rikedomar.

Efter en hänsynslös militärkupp i september 1973 lanserade Augusto Pinochet skapandet av en ny konstitution 1980, den konstitution som har varit grunden för den nyliberalism som fortfarande fungerar och styr landet. 

År 1962, efter flera år av bondeprotester, införde Chiles regering, under ledning av presidenten Jorge ­Alessandri, för första gången några försiktiga reformer genom en jordreform, som syftade till att omfördela främst statlig mark mellan jordbrukare och ekonomiska förutsättningar för att genomföra relevanta reformer på landsbygden.

Landreformen framhävdes ännu mer under president Eduardo Frei Montalva som, genom en tillämpning av samma lag, försökte modernisera reformen, som nu inbegrep facklig organisering på landsbygden.

I och med president Salvador Allende 1970 blev tillämpningen av den befintliga jordreformen strängare, och det gjordes juridiskt möjligt att expropriera markägares egendom och fördela åkrar och inkomster i lika delar mellan bönderna och de fackliga grupperna.

 

Den historiska nationaliseringen av kopparn, enhälligt godkänd i det chilenska parlamentet år 1975, innebar att de amerikanska transnationella företagen lämnades utanför produktionsprocessen och inkomsterna återfördes till 100 procent till den chilenska staten.

Detta gav upphov till en radikal intressekonflikt med USA.

Presidenten införde en omfördelning av välstånd, med gruvarbetare och fackliga grupper och andra sektorer av samhället, vilket ingav ett enormt förtroende för den första marxistiska presidenten i världen som valdes på ett demokratiskt sätt .

Å andra sidan betraktades situationen som politiskt farlig av den amerikanska regeringen, något som ledde till den mest kontroversiella och hemska perioden i Chiles historia.

Richard Nixon och Henry Kissinger från USA och Agustín Edwards (som ägde en av Chiles största tidningar El Mercurio) plan på att störta Salvador Allendes regering initierades redan innan Allende ens hunnit tillträda.

 

Efter en hänsynslös militärkupp i september 1973 lanserade Augusto Pinochet skapandet av en ny konstitution 1980, den konstitution som har varit grunden för den nyliberalism som fortfarande fungerar och styr landet. Denna konstitution innehåller väsentliga juridiska hinder som förhindrar progressiva förändringar. Detta gör det mycket svårt att i syfte att införa alternativ till kapitalismen modifiera dess mest reaktionära artiklar.

Ändå kan vi se att det chilenska samhället under flera år har ansträngt sig på olika sätt för att skapa alternativ till kapitalismen. Alternativ har utvecklats av sociala rörelser och organisationer, politiska partier, till och med anarkisterna, men det har helt klart varit otillräckligt.

Den nuvarande konstitutionen tillåter helt enkelt inte att ändra den ekonomiska modellen.

Den chilenska ekonomin har påverkats av kapitalismen på många olika sätt. Till exempel är Chile är det enda landet i världen där vatten har privatiserats, något som helt klart strider mot befolkningens mänskliga rättigheter.

Dessutom avviker livsmedelspriserna i chilenska butiker inte särskilt mycket från de i vissa europeiska länder, men inkomstfördelningen är starkt uppdelad, vilket gör livet mycket svårt för de fattiga.

Å andra sidan kan vi se hur många europeiska länder, liksom USA, mestadels intresserar sig för naturresurserna i länder som Argentina, Bolivia och Chile. Dessa tre länder producerar ungefär 70 procent av hela världens litium.

Med tanke på ultrahögerns nuvarande frammarsch i världen, och de juridiska hindren mot nya, progressiva samhällsförändringar, är det möjligt att nå alternativ till kapitalismen i Latinamerika? Vem bär ansvaret i samhället för att skapa nya alternativ? Vad ska man göra med de konstitutioner som upprättades under diktaturer, som utgör den stora cancern vad gäller den ekonomiska utvecklingen i Latinamerika?

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.