START
 • Om Ny Tid
 • Arkiv
 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Skriv i NyTid
 • Ny Tids sommarnummer för surfplatta

   

  Europas sötsug orsakade kolonialismen och dess slavekonomi. Än i dag ligger det bakom landrofferi, miljöförstöring, hunger och ohälsa.

  I Ny Tids temanumret Socker granskas globaliseringen genom sockerkristallens prisma

   

  Tidningen distribueras i vanlig ordning till alla ordinarie prenumeranter, men också i digital form till exempel för läsning på surfplatta. Den digitala versionen kan laddas ner utan kostnad via länken: http://www.nytid.fi/wp-content/uploads/socker.pdf

  – Vi har fått specialbidrag för projektet, och har valt att som ett försök också ge ut vårt sommarnummer som en lättillgänglig pdf-fil, berättar chefredaktör Fredrik Sonck.

  Från och med midsommar håller Ny Tids redaktion sommarstängt fram till början av augusti. Den 15 augusti är Ny Tid tillbaka med en ny tidning.

  – Redaktionen vill önska all läsare en riktigt skön sommar!

   

  Red.

  Delad ilska

  För några veckor sedan gick diskussionerna heta på Facebook då flera människor under en kort tid delade en kolumn publicerad på den svenska nyhetssajten nyheter24. Kolumnen var skriven av sajtens debattchef Totte Löfström och hade den aningen provokativa rubriken ”Ja, jag hatar män.” Själva innehållet i kolumnen var en emotionellt laddad konfrontation med patriarkala samhällsnormer som innehöll både bra och dåliga poänger, och kunde ha fungerat som en bra öppning för kritisk och mångsidig diskussion om ett ämne som i alla fall här i Finland diskuteras alldeles för lite.

  Läs mera

  Allvarlig situation för allvarlig poesi

  Foto: Fredrik Österblom

  I en kommande debattbok undersöker sex poeter samtidspoesins situation. Ny Tid träffade en av de medverkande, poeten och litteraturvetaren Tatjana Brandt för att tala om några av bokens brännande frågor.

  En korrespondens mellan sex poeter uppstod som en reaktion på marknadsföringen av Tuva Korsströms Från Lexå till Glitterscenen. Förlaget presenterade boken som ett försök till en heltäckande genomgång av den finlandssvenska litteraturen från 60-talet framåt. Därför var det anmärkningsvärt att samtidspoesin lyste med sin frånvaro. Det här var språngbrädan för samtalet om poesins villkor och ansvar som nu har blivit en debattbok.

  Läs mera

  Pengaberoende på Wall Street

  I den avslutande delen i serien om Thomas Piketty och ojämlikhetens pris analyseras börsmäklarnas förmögenhetsberoende och tron på sig själva som den utvalda eliten. Den mäktiga Wall Street-klassen har länge obehindrat fört sin egna form av klasskamp från ovan.

  De astronomiska löner och andra ersättningar som speciellt cheferna för de största bankerna och företagen i USA numera får har bidragit till den växande ojämlikheten i världen och Thomas Piketty har oroat noterat denna utveckling. Varför uppfattas den som oundviklig och till och med rättvis? Varför anser vissa mänskor att de är värda så mycket? Journalisten Whet Moser vid tidskriften Chicago har ställt sådana frågor och kommer med intressanta svar. Han hänvisar speciellt till socialpsykologisk forskning som letts av Michael Kraus vid University of Illinois. Han har kommit till att mänskor i högre ställning vanligen föreställer sig att deras familj eller de själva är bättre än andra av genetiska skäl, de har ”bättre gener”. Det är den främsta förklaringen till deras högre klassposition. Det är en uppfattning som inte bara bestyrker deras nuvarande ställning, utan också antyder att den kan vara tryggad också i framtiden. De som har en lägre klassposition är däremot benägna att se den som ett resultat av hur samhället fungerar. Kraus har också kommit fram till att mänskor i lägre ställning har större förmåga till empati än mänskor i högre ställning.

  Läs mera

  Hur riskkapitalister tog över den svenska välfärden

  Om hur valfrihet, kvalitet och inbesparingar blev vanvård, vinstuttag och skatteparadis.

  Antologin Den stora omvandlingen beskriver hur riskkapitalisterna blev de stora vinnarna i den svenska omvandlingen, där välfärden blev en marknad. Boken, skriven av journalisterna Kent Werne, Olav Fumarola Unsgaard, Malin Beeck, Shora Esmailian, Cecilia Verdinelli och Mikael Färnbo, är en välstrukturerad och sammanhängande berättelse om de ekonomiska och politiska drivkrafterna bakom privatiseringen av välfärden i Sverige.

  Läs mera

  « Äldre