Den stora omställningen och basinkomsten

av Jan Otto Andersson