Från prekariat till unnecessariat ?

av Bert Bjarland