Europaparlamentet efterlyser högre ambition i gröna given

av Ny Tid

Europaparlamentet stöder den europeiska gröna given (European Green Deal), men lyfter också fram utmaningar, t.ex med att garantera en rättvis och inkluderande omställning.

Europaparlamentet beslöt i dag, onsdag, att stöda den så kallade europeiska gröna given (European Green Deal), som presenterades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i december förra året. Ledamöterna välkomnar den nya given och ambitionen att utarbeta en plan för hållbara investeringar för att bidra till att överbrygga investeringsgapet, finansiera omställningen till en koldioxidneutral ekonomi och säkerställa en rättvis omställning i alla EU:s regioner.

– Europaparlamentet stöder överväldigande EU-kommissionens förslag om den gröna given och välkomnar att det kommer att finnas samstämmighet mellan EU:s alla politikområden och målen med den nya given. Jordbruk, handel, ekonomisk styrning och andra politikområden måste nu ses och analyseras inom ramen för den europeiska gröna given, sa Pascal Canfin, ordförande för Europaparlamentets utskott för miljöfrågor, efter omröstningen.

Europaparlamentet meddelar i ett uttalande att det vill att den kommande europeiska klimatlagen ska innehålla högre ambitionsnivåer när det gäller EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 (55 procent år 2030 jämfört med år 1990, i stället för ”åtminstone 50 procent mot 55 procent”, vilket föreslagits av EU-kommissionen). EU bör anta dessa mål i god tid inför FN:s nästa konferens om klimatförändringarna i november, enligt texten. Ledamöterna vill också se etappmål för 2040 för att kunna garantera att EU är på god väg att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

För att förhindra koldioxidläckage på grund av olikheter när det gäller klimatambitionerna runt om i världen vill Europaparlamentet att det inrättas en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna som är förenlig med WTO:s bestämmelser.

Ledamöterna understryker att de kommer att ändra alla kommande lagförslag för att kunna leva upp till målen med den europeiska gröna given. Högre mål för energieffektivitet och förnybar energi, inklusive bindande mål för varje EU-land när det gäller det senare, och en revidering av annan EU-lagstiftning inom områdena klimat och energi behövs också senast juni 2021, enligt resolutionen.

Texten antogs med 482 ja-röster, 136 nej-röster och 95 nedlagda röster.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.