Kapitalet sitter på miljönycklarna

av Juha Aromaa