Hur grön är EU:s gröna giv?

av Christin Sandberg

Samtidigt som EU höll sin gröna vecka i början av juni riktades skarp kritik mot den gröna politik som unionen säger sig vilja främja. En global allians av miljö- och människorättsorganisationer, akademiker och representanter från lokala gruvsamhällen kritiserar EU:s så kallade ”gröna giv”.

EU påbörjar en desperat plundring av råvaror. Istället för att leverera en grönare ekonomi kommer Europeiska kommissionens planer att leda till mer utvinning bortom ekologins gränser, mer exploatering av lokalsamhällena och deras mark och nya skadliga handelsavtal. Europa konsumerar i en omfattning som om vi hade tre planeter att tillgå, säger Meadhbh Bolger från organisationen Jordens vänner.

Enligt flera miljöorganisationer kommer EU:s planer på att öka användningen av grön teknologi att innebära en avsevärd ökning av gruvdrift och utvinning av mineraler i många länder i det globala syd. De negativa effekterna, både på miljön och de sociala nätverken, i de lokala gruvsamhällena är ofta förödande.

Dessutom är EU:s politik en fortsättning på en politik som bygger på ojämlika globala strukturer, uppger organisationerna i ett upprop; människor i rika länder kan fortsätta konsumera i enorma mängder, vilket innebär en ständigt ökad efterfrågan på naturresurser, samtidigt som befolkningen i det globala syd, som levererar dessa, inte upplever förbättrade livsvillkor och -möjligheter.

– Forskning visar att en gruvintensiv grön övergång kommer att innebära betydande nya hot mot den biologiska mångfalden som är avgörande för att reglera klimatet. Det är helt klart att vi inte kan bryta oss ut ur klimatkrisen med gruvornas hjälp. Dessutom finns det inte ens ”grön gruvdrift”. Vi behöver en grön giv från EU som tar sig an de grundläggande orsakerna till klimatförändringarna, inklusive den roll som gruvdrift och utvinning spelar för förlusten av biologisk mångfald, säger Yvonne Orengo från Andrew Lees Trust, som stöder gruvdrabbade samhällen på Madagaskar.

Tillsammans uppmanar gruppen, där 36 länder finns representerade, EU att överge sina planer på att utvidga den smutsiga gruvdriften.

Miljö- och människorättsaktivisterna vill också att rätten för lokalbefolkningen och urfolken att säga nej till gruvdrift garanteras i lag.

I den kritik mot EU som nu uttrycks hävdas att det är nödvändigt att tänka om kring tillväxtideologin. Det är samma konsumtion och tillväxthets som orsakar klimatförändringarna som nu också driver på den gröna given.

– Enkelt uttryckt: vi måste drastiskt minska resursanvändningen i EU och gå mot cirkulära lösningar. Lagstiftning som EU:s batterireglering är ett steg i rätt riktning, men måste gå längre. Utfasning av fossila bränslen inom transportsektorn och överhuvudtaget, kan faktiskt bara uppnås genom en kraftigt minskad efterfrågan. Vi måste ändra våra prioriteringar för att nå klimatmålen, säger Diego Marin från Europeiska miljöbyrån.

Läs också:
Fanny Lindholm: Vätgas: en potentiell klimaträddare
Janne Wass: Vätgasrevolution med många aber

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.