Traktorn – den nya tidens maskin

av Ny Tid

Denna text publicerades i Ny Tid nr. 7/1948 (12 januari).

OTK importerar från Amerika Vase-traktormodellen [sic]

För ett tiotal år sedan ansågs det att för mindre än 60 hektar åkerareal användning av traktor inte lönade sig. Utvecklingen har dock alla svårigheter till trots gått framåt, ty nu inser man att traktorn även på små lägenheter med fördel kan användas. Detta betyder naturligtvis inte att alla lägenheter med endast några hektar jord ensamma skulle kunna hålla sig med denna nya tidens maskin. Men genom samarbete – som praktiserats med framgång på många andra områden – kan saken ordnas. Sålunda har t.ex. det finska småbrukarförbundets avdelningar prövat denna metod med goda erfarenheter.

OTK har numera gått i författning om att från Amerika anskaffa en traktortyp som konstaterats väl passa våra förhållanden. Denna traktor är ingen nyhet i det land där den tillverkas utan har redan kommit till använding men för oss är den i alla fall en nyhet. Vi åsyfter Case (uttalas keis) traktorn.

Klicka för större bild av artikeln.

Klicka för större bild av artikeln.

Av jordbrukstraktorn Case finns fyra olika varianter, som skiljer sig från varann förnämligast beträffande storleken. Den största maskinmodellens effekt är 40 hästkrafter, den följande 30, den nästminsta 23 och den allra minsta 15. Remskivskraften är respektive 50, 37, 27 och 10 hästkrafter. Möjligheter för passande val finns således.

Alla modeller är försedda med gummihjul. I detta sammanhang är skäl att påpeka, att vid gemensamt bruk traktor med gummihjul är fördelaktig, enär maskinen ofta transporteras längs landsvägarna.

Alla modellerna av Casetraktorn utför arbetet väl. Vid OTKs utställning av de olika modellerna var den allmänna meningen den, att den minsta Case-modellen ur småbrukarens synpunkt var synnerligen lämplig ur flera synpunkter. T.ex. anordningarna för plogen gör denna lätt att lyfta och sänka vilket grepp ofta måste förekomma på kortare åkrar.

Alla Case-traktorerna är särdeles väl utrustade. Sålunda är de t.o.m. utrustade med elektriskt ljus som gör det möjligt att utföra arbete med traktorn den mörka tiden av dygnet.

Efter det maskinens fördelar konstaterats inställer sig frågan om dylika maskiner kan erhållas och vad de betingar i pris. De har inte ännu utkommit i handeln men i närmaste framtd [sic] torde de stå att erhålla. Beträffande priset kan inte ännu sägas mer än att det kommer att vara skäligt. Sålunda kan OTKs medlemsaffärer inom kort också i detta avseende uppfylla traktorköparnas önskemål. Närmare uppgifter om traktorerna kan hugade köpare erhålla från OTKs andelsaffärer då maskinerna anlänt.

[Text: Redaktionen]

Lämna en kommentar